Recent updates

Energiomstilling VEST (EOV) strongly believes that the key to a successful sustainable energy transition in society, is through collaboration, digitalization and technology, combined with expertise, competence and knowledge.

In EOV, we seek to develop and communicate our activities, possibilities, and research accomplishments towards the transition to a sustainable energy society.

Kick off for Erasmus+ prosjektet H2COVE

Hydrogen Centres of Vocational Excellence (H2COVE)

Offshore wind

EOV Havvind nettverket

Energiomstilling VEST sitt nettverk innen havvind møttes på Høgskulen på Vestlandet campus Kronstad

CCUS

Vestland CCUS 2023

Vestland CCUS is for those who work to achieve carbon capture, use and storage, in practice.

Hydrogen

Hydrogen i Europa og på Vestlandet

EU-nettverkene Ocean of Opportunities, Horisont Rogaland og Horisont Vestland arrangerte hydrogenworkshop i Bergen den 28. september

Offshore wind

EOV på Arendalsuka

EOV partnerse deltar under Arendalsuka

Sustainable management

Rosendalsveko 2023

Rosendalsveko 2023 - en viktig møteplass for akademia, næringsliv og politikere på Vestlandet

Renewables

Et hav av studiemuligheter på Vestlandet!

Husk søknadsfristen 15. april for årets studieopptak til høyere utdanning!

Energy efficiency and optimization

Presenterte UiB AI på den europeiske arena

Onsdag 22. mars var det offisiell markering på Norway House i Brussel, der UiB sitt arbeid med forskning, utdanning og innovasjon på tvers

Health and safety

PTIL Innovasjonsdagen 2023

Den 1. februar arrangerte Petroleumstilsynet (PTIL) den 5. Innovasjonsdagen i Stavanger med 160 påmeldte deltagere

Hydrogen

Nye produksjonsmetoder for hydrogen

HyValue ble offisielt åpnet 5. oktober i 2022 og Høgskulen på Vestlander er involvert i tre av seks forskningsområder i senteret

Offshore wind

BOW har svart Olje- og energidepartementet om Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

Høringsuttalelse om havvindområder

Offshore wind

Prosjektet Ocean Charger får Grønn Plattform finansiering!

Prosjektet Ocean Charger skal utvikle tekniske løysinger for energioverføring til batteridrivne skip offshore.

Offshore wind

Nytt havvindskurs på nett hos Bergen Offshore Wind Centre

Bergen Offshore Wind Centre (BOW) har lagt ut et gratis introduksjonskurs i havvind på nett.

CCUS

Vestland CCUS 2022

We have an energy crisis and a climate crisis. For CCS to be part of the solution, we need to move quickly, and work together.

Offshore wind

Science Meets Industry Bergen

Speed and volume - the topic of annual offshore wind conference Science Meets Industry

Renewables

UiS + EOV = SANT

Universitetet i Stavanger inn i kunnskapsalliansen Energiomstilling VEST

Materials

EOV joint visit to Årdal

An inspiring visit to Årdal

Sustainable management

Rosendalsveko 2022

Rosendalsveko ble arrangert for tredje året 8-9. august

Energy systems

UiB sin årsmelding for klima og energiomstilling 2021

Universitetet i Bergen sin klima og energisatsning har mål om å utvikle satsingsområdet til å involvere alle de syv fakultetene

Energiomstilling Vest partnere innvilges FME senter på Hydrogen: FME HyValue!

Energiomstilling Vest partnerne deltar i det NORCE ledede hydrogensenteret FME HyValue!

Energy systems

Green Spot Mongstad besøker Energiomstilling Vest (EOV).

Torsdag 10 mars besøkte Einar Vaage, leder for Green Spot Mongstad, Energiomstilling Vest (EOV).

Hydrogen

Forskningsmiljøer i Vestland kniver om nytt hydrogensenter.  

Forskningsmiljøer i Vestland kniver om en kvart milliard til nytt hydrogensenter.

Hydrogen

Skal teste ut nye metodar for å skape flytande hydrogen.

I samarbeid med Enerin AS og Hydrogen Solutions AS skal HVL teste ut nye metodar for å skape flytande hydrogen.

Offshore wind

ImpactWind Sørøst skal utvikle mer effektive og grundige søknadsprosesser for utbygging av havvind

EOV partnere NORCE og UiB invilges kapasitetsløftmilder til ImpactWind Sørvest fra Forskningsrådet

Hydrogen

Vestlandet sammen om kapasitetsløft for Hydrogen

Norges handelshøyskole er en av fem FoU-partnere fra Vestland og Rogaland som sammen med næringslivsaktører og klynger har søkt Forskningsrå

Sustainable management

Understanding Decommissioning of Offshore Infrastructures: A Legal and Economic Appetizer

EOV partners finalizes report om Decommissioning Regulation and Contractual Implications

Renewables

Kick-off for det nye EU nettverket Ocean of Opportunities

Vil du lære mer om muligheter for havnæringene i Horisont Europa?

Hydrogen

Optimale forhold for å få hydrogen opp fra bakken

I eksperimentelle laboratorieforsøk skal NORCE forskere finne optimale forhold for gassblanding i porøs stein

Hydrogen

Optimal utilization of energy from offshore wind

Norway can produce hydrogen from offshore wind, at competitive prices, and thus create new green jobs at sea.

Sustainable management

EOV-Partnere sammen om offshore og sirkularitet

Energiomstilling Vest partnerne med RFF Vest-forprosjektet "PRE-DECOR - Decommissioning Regulation and Contractual Implications"

Sustainable management

Governing Offshore Wind (GOV-WIND)

Governing Offshore Wind: Legal Challenges, Market Opportunities and Policy Perspectives (GOV-WIND)

Smart technology

Stort forskningsprosjekt skal sørge for trådløs overvåkning

Det er Universitetet i Bergen som er vertskap i SFI Smart Ocean, hvor teamet har en bra fordeling av kvinnelige og mannlige deltagere.

Sustainable management

HVL styrkar kunnskap om den regionale utviklingsrolla

Høgskulen på Vestlandet mottar 3 millionar frå Regional Forskningsfodn (RFF)

Renewables

Bergen Entrepreneurship Academy (BEA)

Bergen Entrepreneurship Academy (BEA) is a joint venture from the three Norwegian academic institutions HVL, NHH and UiB.

Energy efficiency and optimization

Application of the Machine Learning algorithms

Optimization specialization affects nearly every industry!

Urban planning

Just Mobility Transitions seminar in Bergen on 3rd September 2020

Bergen is undergoing rapid changes in its urban mobility solutions.How do such rapid changes in mobility impact social justice?

Health and safety

Psychology makes a difference for climate change

Researchers in psychology investigate our attitudes and actions towards energy transitions and climate change.

Hydrogen

Vidareutdanningskurs i hydrogenteknolog ved HVL

HVL starter opp kurs i etter og vidareutdanningar i Hydrogen

CCUS

Universitetet i Bergen i gang et splitter nytt utdanningstilbud innen karbonfangst, -bruk og -lagring (CCUS)

- Det er påmeldt tre ganger så mange som vi har plass til

Energy systems

Klimakrisa -hva gjør forskerne i EOV

"A little less conversation, a little more action, please"

Offshore wind

EOV partnere leder norsk-kinesisk forskning på havvindteknologi

Conwind prosjektet styres fra Bergen og involverer forskere fra NORCE, UiB, NTNU og SINTEF.

Offshore wind

Havvindindustrien brukar for enkle vindmodellar

Energiselskapa brukar altfor enkle modellar når dei planlegg vindparkar til havs, viser ny forsking

Load more