Offshore wind

EOV Havvind nettverket

EOV havvind møttes i en første av flere workshops for å få en oppdatering på hverandres kompetanser og diskutere aktivitetssamarbeid innen Energiomstilling VEST.

Kunnskapssamarbeidet Energiomstilling VEST (EOV) ble etablert 2019 som en kunnskapsallianse med partnerne Norges Handelshøyskole (NHH), NORCE- Norwegian Research Centre, Høgskulenpå Vestlandet (HVL) og Universitetet i Bergen (UiB). I 2022 tiltrådte Universitetet i Stavanger (UiS) initiativet og styrket samarbeidet i regionen ytterligere

Målet for EOV er å bidra til å skape en rask og rettferdig energiomstilling, nasjonalt og internasjonal. Med bakgrunn i dette startet EOV et havvind fagnettverk i 2023; EOV havvind, for å jobbe enda mer med potensialet som ligger i synergier mellom partnernes fagekspertiser og kompetanser innenfor havvind.

EOV havvind representere en sterk geografisk tilstedeværelse langs vestlandskysten, og er tilstede i blant annet Førde, Sogndal, Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger.

Her finner du partnernes  ekspertise i alt fra kunnskap f eks omkring den faktiske vindressursen til havs, marine konstruksjoner, strukturell design, optimering av vindenergisystemer, geologi, marint liv og miljø, arealplanlegging, sameksistens, rammeverk og reguleringer, energisystem og nett, sikkerhet, elektrifisering, logistikk, økonomiske markeds modeller, livssyklus analyser med mer.

Innenfor havvind gir dette derfor en særdeles bred tilgang til faglig kompetanse som trengs for å få på plass realiseringen av havvind i Norge og internasjonalt.

Den 24 januar hadde vi et første av flere workshops, og møttes på Høgskulen på Vestlandet, campus Kronstad for å bli bedre kjent med og oppdatere hverandre som en del av en innvilget søknad til UH-Nett vest som kjernegruppen i EOV havvind sendte inn før jul.

EOV havvind nettverket har en kjernegruppe som koordinerer arbeidet:

-Jan Michael Simon Bart, HVL

- Leif Kristoffer Sandal, NHH

- Randi Valestrand, NORCE

- Cristian Guillermo Gebhardt, UiB

- Yihan Xing, UiS

Photo: Jan Bartl HVL, Pixabay, Falkenblikk HVL, Myklebust HVL

Other updates

No items found.