Kick off for Erasmus+ prosjektet H2COVE

H2CoVE hadde kick off og er igang med arbeidet i prosjektet som har 19 partnere fra 5 land. Vestland fylkeskommune er koordinator. Høgskulen på Vestlandet leder det regionale prosjektet.

I desember 2023 innvilget EU sitt program for livslang læring, Erasmus+, nesten 4 millioner euro til prosjektet H2CoVE.

På Kick off møte i Bergen møttes prosjektet med 19 partnerne fra 5 land. Her deltar både utdanningsaktører og representanter fra næringslivet. Partnerregionene i prosjektet, i tillegg til Vestland, er Nord-Nederland, Tyrol i Austerrike, Estland og regionen Precarpathian i Ukraina.

Vestlandet får dermed nøkkelrolle i europeisk hydrogensatsning

Rett kompetanse er en forutstning for at næringslivet skal lykkes med å gjennomføre det grønne skiftet. H2CoVE skal bygge den kompetansen som er nødvendig for å utvikle en hydrogenøkonomi i Vestland.

Målet er å bygge yrkesfaglig kompetanse på flere nivå, fra videregående opplæring, fagskoleutdanning, og opp til bachelor- og masternivå. I tillegg kommer etter- og videreutdanninger. Dette skal bidra til at arbeidstakere får rett og nødvending fagkompetanse.

Høgskulen på Vestlandet skal være regional koordinator, mens Vestland fylkeskommune er prosjektleder og koordinerer det europeiske samarbeidet.

"– Samarbeid og kompetanse er nøkkelen til realisering av verdikjeda for hydrogenproduksjon. Vi må samarbeide innanfor og utanfor landegrensene for å lukkast. Nett difor er det bra at Vestlandet har fått tilslag på dette prosjektet, seier rektor ved Høgskulen på Vestlandet Gunnar Yttri. "

Les om prosjektet her(engelsk)

Les mer på HVL sin hjemmeside

Les mer i nyhetssak fra VLFK her

Photos: Anbjørn Holme VLFK, Stockphoto

Other updates

No items found.