Hydrogen

Hydrogen i Europa og på Vestlandet

Workshopen hadde som målsetting å informere om og mobilisere til fleire søknader frå aktørar på vestlandet til Horisont Europa med hydrogen som tematikk, og om samarbeidet på Vestlandet rundt heile verdikjeden i hydrogen kan styrkast ved å få på plass ein "Hydrogen Valley".

Hydrogenworkshopen blei arrangert av EU-nettverka Ocean of Opportunities, Horisont Rogaland og Horisont Vestland.

Fem av industriklyngene var også  i planleggingen og gjennomføringen; GCE Ocean Technology, Energy Transition Norway, Maritime Cleantech, Norwegian Offshore Wind og Ocean Hyway Cluster i tillegg til Vestlandsrådet og Energiomstilling Vest.

Her er detaljert program : Hydrogen i Horisont Europa - og på vestlandet | Institutt for fysikk og teknologi | UiB

Photo/Ill.: Terje Restad UiB, Håvard Kroken Holme (UiB) , Colourbox, Pixabay

Other updates

No items found.