Renewables

Kick-off for det nye EU nettverket Ocean of Opportunities

Vi inviterer deg til kick-off for det nye EU nettverket Ocean of Opportunities. nettverket har partnere fra ulike sektorer over hele landet, men med et geografisk tyngdepunkt på Vestlandet. Partnernes deltakelse i EU-nettverket vil styrke arbeidet med å mobilisere til flere EU-søknader innen havnæringene.

EU-nettverket Ocean of Opportunities (OceanOpps) vil mobilisere til flere EU-søknader fra havnæringene ved å informere om mulighetene i Horisont Europa og ved å koble ulike aktører fra næringsliv, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Kick off er planlagt 7 oktober 1000 -1400 i Bergen; Grand selskapslokaler, Nedre Ole Bulls plass 1.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Register deg her !

Prosjektet vil koble verdikjedene innen havnæringene og bidra til EU-søknader på tvers av sektorer. Kjernepartnerne i prosjektet er havklyngene GCE Ocean Technology, NCE Martime CleanTech og Arena Norwegian Offshore Wind Cluster, samt kunnskapsklyngen Energiomstilling Vest og Universitetet i Bergen, som leder prosjektet.

Dersom du har spørsmål til arrangementet kan du kontakte Cecilie Evjen.

Program

9:30 – 10:00 Kaffe og registrering

10:00 – 10:15 Velkommen - Introduksjon til EU-nettverket

10:15 – 11:00 EU for dummies

11:00 – 11:30 Erfaringer fra EU-samarbeid: success and failures

11:30 – 12:30 Lunsj

12:30 – 13:15 Søknadsskriving for dummies

13:15 – 13:45 Hands-on: hvordan initiere eller bli med i et EU-prosjekt?

13:45 – 14:00 Oppsummering: informasjon om planer for nettverket

14:00 End‍

Photo and illustrations; Schäferle_Pixabay

Other updates

No items found.