Energy systems

Green Spot Mongstad besøker Energiomstilling Vest (EOV).

Einar Vaage er ny leder for Green Spot Mongstad. og presenterte siste status for GreenSpot Mongstad initiativet, hvordan man nå ønsker å gå fra «preik til handling» i sirkulære Mongstad.

Torsdag 10. mars presenterte Einar Vaage siste status for GreenSpot Mongstad initiativet og sirkulære Mongstad og hvordan man nå ønsker å gå fra «preik til handling»

Energiomstilling Vest partnerne presenterte kort noen utvalgte tema av de mange initiativ og aktiviteter som er svært relevant for Green Spot Mongstad prosjektet fremover.

Tematikken denne gangen var blant annet aktiviteter ved Algepiloten på Mongstad og kapasitetsløftet BIOSIRK, presentert av Hans Kleivdal visekonserndirektør Klima og Miljø i NORCE.

Energidirektør ved UiB, Kristin Guldbrandsen Frøysa snakket om Bergen Offshore Wind og den interdisiplinære kompetansen senteret besitter,

Arvid Nøttvedt, Spesialrådgiver ved NORCE gav en oppsummering av samarbeidet i Mongstad SUMMIT samt sentersøknaden på hydrogen; FME HyValue .

I tillegg var vi heldige å ha med oss PhD student Emil Tomson Lindfors ved Mohnsenteret ved HVL, som gav oss en oversikt over KABIS kapasitetsløft og havteknologistudiet. Videre gav Dagmar Dorothea Egelkraut og Alicia May Donnellan Barraclough en presentasjon av UiB sitt arbeid som Chair for UNESCO biosfæreprogram i Nordhordland og deres Senter for bærekraftigarealbruk (CESAM).

Avslutningsvis gav PhD student Stian Hersvik Hegdahl ved kjemisk insitutt ved UiB en oppdatering på hans resultater fra eksperimenter med restråstoff fra biogassanlegg.

Besøket ble rundet av med en flott omvisning hos Marineholmen RASLab og deres fasiliteter, samt dialog med Mark Powell omkring oppdrett på land og alle de spennende muligheten som dette bringer.

Photocredits: University of Bergen, Pexels, Hedvin Myklebust, GreenSpot Mongstad

Other updates

No items found.