Offshore wind

Prosjektet Ocean Charger får Grønn Plattform finansiering!

EOV partner UiB og NORCE bidrar i prosjektet!

Avhengig av god logistikk

Rekkevidden til batteridrevne skip er avgrenset, og den praktiske nytten av slike tekniske løsninger er derfor avhengig av god logistikk. Fornuftig plassering av ladepunkt, slik at alle fartøy har god tilgang og driftsfasen krever videre at seilingsrutene til fartøyene er mest mulig effektive, og at driftsstans ikke oppstår.

OceanCharger starter 1.januar 2023 og går over tre år, og er finansiert med 38 MNOK fra Forskningsrådet. Vard Design skal lede arbeidet sammen med søsterselskapene Seaonics og Vard Electro. EOV partnere NORCE og UiB deltar i prosjektet sammen med partnere Maritime CleanTech, Rem Offshore, SolstadOffshore, SINTEF Energi, SINTEF Ocean, DigiCat, Sustainable Energy, Equinor,Source Energie, Corvus Energy, Plug, Shoreline og Marin Energi Testsenter

Les mer på Vards hjemmeside her og nyhetssak på Maritime Clean Tech sine sider

Smarte maritime operasjoner

En av arbeidspakkene i Ocean Charger er kalles smarte maritime operasjoner for havvind, og blir ledet av optimeringsgruppa ved Instituttfor informatikk ved Universitetet i Bergen, og har som mål nettopp å utviklametoder for best mulig utnytting av fartøy og infrastruktur.

«Vedlikehold av framtidens havvindparker vil kreve stor aktivitet av ulike typer fartøy,” sier Professor Dag Haugland ved UiB. “Målet med prosjektet er å holde alle slikeoperasjoner utslippsfrie, at fartøya skal drives av batteri, og at energien skal tilføres fra vindparken der skipene opererer. Fokus for prosjektet blir dermed å utvikle og teste ladesystem installerte i vindparken.”  

Les mer på UiB sine sider her

Automatisering og forretningsmodeller

NORCE skal finne ut hvordan en kan automatisere lading til havs og drift ogvedlikehold av vindparker og andre installasjoner. Hensikten er å spare tid,penger og energi.

– For NORCE vil dette prosjektet også bidra til styrke våre aktiviteter rettet mot det grønne skiftet, og utfylle våre aktiviteter rettet mot havvind og batteridrevne maritime operasjoner. Vi vil også jobbe med forretningsmodeller som kan gjøre et grønt skifte mulig i prosjektet, sier Geir Nævdal, forsker i NORCE, og leder av et delprosjekt om automatisering.

 Les mer på NORCE sine sider her

Photos: Vard Ocean Charger; Greenstat, Pixabay

Other updates

No items found.