Smart technology

Stort forskningsprosjekt skal sørge for trådløs overvåkning

Når du har mange forskjellige typer mennesker, både når det gjelder etnisitet, alder og kjønn, får du ulike perspektiver på ting. Dette er et godt utgangspunkt for innovasjon.

I dag er det utfordrende å kommunisere trådløst under vannoverflaten, og sensorer blir per i dag som oftest kablet, eller de er brukt til datainnsamling bare i korte tidsrom. Det nyskapende prosjektet SFI Smart Ocean har som mål å etablere et trådløst observasjonsnettverk som skal overvåke miljøet under vann og gjøre det mulig å hente informasjon over tid.

Det er Universitetet i Bergen som står som vertskap bak satsningen som består av et stort team med bra fordeling av kvinnelige og mannlige forskere fra ulike nøkkelbedrifter og forskningsinstitusjoner.

– Det finnes mange dyktige teknologer, både kvinner og menn, med ulike vurderinger. Sammen blir det er fin balanse, noe som er viktig i alle grupper. Begge kjønn bør være representert i slike prosjekter, sier sjefsforsker Marie Bueie Holstad ved NORCE i Bergen, en av partnerne ved prosjektet. Hun er teknologiansvarlig og nestleder i senteret.

Kollega Camilla Sætre ved UiB er enig og bekrefter at ulike personligheter utfyller hverandre.

– Når du har mange forskjellige typer mennesker, både når det gjelder etnisitet, alder og kjønn, får du ulike perspektiver på ting. Dette er et godt utgangspunkt for innovasjon.

Camilla og Marie forteller mer om kvinner og teknologi i nyhetssaken fra Næringsliv Norge

SFI Smart Ocean er et helt nytt SFI (Senter for Forskningsdrevet Innovasjon) og består av vertsinstitusjonen Universitetet i Bergen, ulike forskningspartnere, brukerpartnere innenfor industri, brukerpartnere i offentlig sektor og industriklynger. Sammen skal de utvikle et trådløst observasjonssystem for å samle informasjon og drive forskning under vann. Prosjektet har et budsjett på 290 millioner, hvor 96 millioner kommer fra Forskningsrådet, og skal pågå i fem + tre år. Etter fem år blir arbeidet evaluert, for å så å eventuelt bli godkjent for tre nye år.

Les mer om SFI Smart Ocean

Digitaliseringen av havet gir unike muligheter for fremtiden, og begge kjønn bør være representert i prosjekter som SFI SMart Ocean, mener Camilla Sætre, førsteamanuensis, Havteknologi / Ocean technology, Institutt for fysikk og teknologi, UiB – og Marie Bueie Holstad, sjefsforsker ved NORCE i Bergen. Foto: NORCE

Other updates

No items found.