Offshore wind

ImpactWind Sørøst skal utvikle mer effektive og grundige søknadsprosesser for utbygging av havvind

Prosjektet ‘ImpactWind Sørvest’, som NORCE skal lede, har et totalbudsjett på 56 millioner kroner. De fem neste årene skal NORCE sammen med forsknings- og industripartnere utvikle mer effektive og grundige søknadsprosesser slik at utbygging av havvind kan gå raskere. NORCE har med seg UiB, UiA og UiS i tillegg til aktuelle vindparkutbyggere som industripartnere, alle med sterk regional forankring i sørvest: NorSea Group, Aker Offshore Wind, Norseman Wind, Shell, BKK, Agder Energi og Deep Wind Offshore.

- Det er et politisk mål å bygge ut havvind på norsk sokkel i havet utenfor Agder, Rogaland og Vestland, men ofte kan prosessen fra beslutning til endelig bygging av vindmøllene være lang og ineffektiv. Ved å samle inn relevante data og utvikle forskningsbasert kunnskap og langsiktig utdannings- og forskningskapasitet kan vi gjøre søknadsprosessene mer effektive, sier seniorforsker i NORCE, Atle Blomgren, som skal lede prosjektet.

Før industrien får tildelt areal der de kan bygge enten bunnfast eller flytende havvind, skal det gjøres grundig utredning av konsekvenser ved utbyggingen. I denne prosessen kan det oppstå arealkonflikter knyttet til interessegrupper innenfor bl.a. fiskeri, fugleliv og olje, fordi utbygging til havs vil berøre ressursgrunnlaget deres.

På forskningssiden er utover NORCE, også UiB, UiA og UiS med, mens  industripartnere, fire sentrale næringsklynger og to bransjeforeninger også er koblet på. Agder, Rogaland og Vestland fylke støtter prosjektet da disse tre fylkene har beliggenhet nær disse planlagte havvindområdene.

Les mer om prosjektet her og på NORCE sine hjemmesider

Photo; Bjarne Log - ​NORCE , Falkenblikk, pixabay

Other updates

No items found.