Energy systems

UiB sin årsmelding for klima og energiomstilling 2021

Spørsmål relatert til klima og energi har stått høyt på dagsordenen i 2021. IPCC-rapporten som ble lansert i august og rekordhøye strømpriser i siste halvdel av 2021 har vært viktige tema i samfunnsdebatten.

Universitetet i Bergen sin klima og energisatsning har mål om å utvikle satsingsområdet til å involvere alle de syv fakultetene.

Energiproduksjon og klima, og samfunnsorganisering knyttet til overgang til et klimarobust lavutslippssamfunn, er sterkt innvevd i hverandre gjennom næringsvirksomhet, livsstil og markeder. Perspektiver fra forskning innen humaniora, helse, juss, samfunnsvitenskap og psykologi er derfor viktige innganger til å forstå prosessene omkring klima og energiomstilling.

Årsmeldingen presenterer noe av det arbeidet satsingen har gjort i 2021, men den gir og et innblikk i noe av den relevante aktiviteten som har funnet sted på de ulike fakultetene i løpet av året.

Årsmelding 2021 for Klima og energisatsningen ved UiB

Link til tidligere årsmeldinger for Klima og energisatsningen ved UiB

Photo/ill: Pixabay, Tobias Bjørkeli, University of Bergen, Ed Hawkins- showyourstripes.info

Other updates

No items found.