Energiomstilling Vest partnere innvilges FME senter på Hydrogen: FME HyValue!

Det NORCE-ledede senteret, HyValue, skal utvikle kunnskap, metodikk og innovative løsninger for hydrogenenergibærere. Senteret er et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) og får 15 millioner årlig i 8 år fra Forskningsrådet.

I FME HyValue skal NORCE med partnere adressere utfordringene, blant annet gjennom utvikling av nye metoder for produksjon, økt kunnskap om risikovurdering og nye metodikker for å analysere samfunnsmessig forankring.

Alle sektorer må bidra for å nå målene om utslippsreduksjon i 2030 og klimanøytralitet i 2050. Hydrogenbaserte løsninger for energisektoren vil her kunne spille en sentral rolle, men flere store utfordringer gjenstår.

Hydrogenenergisektoren står i dag overfor flere store utfordringer og i HyValue skal disse utfordringene adresseres, blant annet gjennom utvikling av nye metoder for produksjon, økt kunnskap om risikovurdering og nye metodikker for å analysere samfunnsmessig forankring. FME HyValue har en helhetlig tilnærming og inkluderer tekniske løsninger, økonomiske insentiver, regelverk, samfunns- og miljøpåvirkning og risiko.

I senteret skal det også jobbes med løsninger for bruk av hydrogen, for eksempel hvordan man frakter hydrogen, og hvordan man bruker hydrogen til drift av skip på en trygg måte.

NORCE skal lede FME HyValue og skal samarbeide med EOV partnerne Høgskulen på Vestlandet (HVL), Universitetet i Bergen (UiB). Norges handelshøyskole (NHH) og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF).

- Samarbeid med industrien er viktig. Gjennom forskning og utvikling av nye metoder skal vi være med å legge grunnlag for en hydrogen energisektor. Dette kan for eksempel være mer effektive metoder for produksjon av hydrogen og ammoniakk, sier prosjektleder Fionn Iversen ved NORCE

I tillegg er disse FoU partnern med Universitetet i Stavanger (UiS), Fridtjof Nansens Institutt (FNI), Transportøkonomisk institutt (TØI), og internasjonale forskningspartnere: Forschungszentrum Jülich (FZJ), Imperial College London (ICL), Massachusetts Institute of Technology (MIT), Monash University (Monash U), Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK).

I tillegg kommer partnere fra næringsliv og forvaltning.

Les mer på Forskningsrådets sider

NORCE sin hjemmeside

Høgskulen på Vestlandet

Universitetet i Bergen

Norges Handelshøyskole og SNF

Photocredits; Pexels, NORCE, Colourbox,

Other updates

No items found.