Hydrogen

Vestlandet sammen om kapasitetsløft for Hydrogen

– Ved å samarbeide med andre institusjoner og næringslivet styrker vi alle parter, og forener kompetanse for bærekraftig verdiskapning, sier Malin Arve, prorektor for forskning på NHH

Norges handelshøyskole er en av fem FoU-partnere fra Vestland og Rogaland som sammen med næringslivsaktører og klynger har søkt Forskningsrådet om et kapasitetsløft for hydrogen (HyKAP).

Prosjektet skal sikre langvarig kapasitet for næringslivet gjennom grunnutdanning og kurs, forskning på produksjon, lagring og hydrogenverdikjeder, og et system for samarbeid og mobilitet mellom FoU og næringsliv.

Søknaden var et av temaene for forrige ukes Industrirådsmøtet i Energiomstilling Vest (EOV) på NHH, hvor prorektor for forskning, Malin Arve, var til stede og ønsket rådet velkommen.  

– Strategien vår har utgangspunkt i at vi står overfor store samfunnsutfordringer, hvor målet er frembringe kunnskap slik at samfunnet kan møte disse utfordringene. Ved å samarbeide med andre institusjoner og næringslivet styrker vi alle parter, og forener kompetanse for bærekraftig verdiskapning, sier Arve.

– Vi må forsikre oss om at næringslivet har den kunnskapen de trenger for å håndtere utfordringene knyttet til hydrogen. Det finnes flerfoldige hydrogenprosjekt, men foreløpig med lite håndfaste resultater. Denne barrieren forsøker vi å fjerne, forklarer førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Velaug Myrseth Oltedal.

Les mer i saken på NHH sine nettsider

Photo: Pixabay, Hallvard Lyssand

Other updates

No items found.