Sustainable management

EOV-Partnere sammen om offshore og sirkularitet

Et av hovedmålene til PRE-DECOR er å forstå de kontraktsmessige og økonomiske implikasjonene av regulering av avvikling/dekommisjonering, og om disse begrenser eller muliggjør bærekraft, sirkularitet og verdiskapning.

Bærekraft og gjenbruk

– Det er store økonomiske og miljømessige implikasjoner ved avvikling på denne skalaen, og industrien vil være avhengig av å finne løsninger som kan redusere kostnader og CO2-fotavtrykk. Potensialet i gjenbruk er derfor betydelig, sier Eskeland som er prosjektleder i PRE-DECOR.

Harald Ramfjord, CEO i brukerpartner Ramfjord Technology, er enig med Eskeland.

– Det er viktig å se på rammeverk og insentivene innenfor dette feltet. Hvordan de kan legge til rette for sirkularitet og bærekraft i den videre utviklingen av norske verdikjeder og teknologier, for å avhende og gjenbruke ressurser på en ansvarlig måte i årene som kommer. Dessverre ser vi i dekommisjonering at avtalene bærer preg av at ansvarsfraskriving er et viktig formål, forteller Ramfjord.

Brukerpartnerne i prosjektet vektlegger et anvendt syn og vinkling på problemstillingene, og Ragnhild Undertun, Daglig Leder i Gulen og Masfjorden Utvikling (GMU), er spent på resultatene.

– PRE-DECOR prosjektet og resultatene vil være svært interessant for GMU og bidra med kunnskap og næringsverdi i videreutvikling av næringsvirksomhet i vår region, sier Undertun.

Les mer på NHH sine Websider

Mer informasjon kan du også finne hos juridisk fakultet UiB

Photo: Jens H Ådnanes UiB. Jan Arne Wold Statoil; Pexel

Other updates

No items found.