Offshore wind

EOV partnere leder norsk-kinesisk forskning på havvindteknologi

EOV partnere leder norsk-kinesisk forskning på havvindteknologi. I tillegg til norske forskere fra NORCE, NTNU, SINTEF og UIB, er store kinesiske forskningsmiljø samt norske og kinesiske industriselskap med i prosjektet.

-Kjempespennende prosjekt som vil gi oss samarbeid med tunge kinesiske forskningsmiljø innenfor vindkraft. Kina er på god vei til å bli det største markedet i verden for havvind, selv om Europa samlet sett fortsatt holder ledelsen. Som alle vet er vi fortsatt i planleggingsfasen for utbygging av havvind her i Norge, likevel har vi førsteklasses kompetanse å tilby. Norge etablerte to forskningssentre for havvind i 2009, og det er forskningspartnere fra begge disse sentrene som er med i konsortiet, forteller prosjektleder Annette F. Stephansen.

Forskningsrådet har siden det første klimaforliket i 2008 investert over en halv milliard kroner i havvind. Disse midlene har utløst om lag 400 millioner kroner i finansiering fra næringslivet. Gjennom satsingen har Norge bygget et kompetansemiljø i verdensklasse. NORCOWE var bl.a en av de store mottakerne av denne havvindstøtten. Norske aktører har også etablert en sterk posisjon i EU-forskning. Denne innsatsen gjennom mange år høster vi nå frukter av og kineserne ser nytte av å jobbe sammen med oss.

– I prosjektet skal forskerne jobbe med å utvikle algoritmene som styrer store havvindparker. Om det lykkes, vil inntjeningen kunne øke med opp mot 2 %. Dette representerer betydelige forbedringer i fremtidens havvindsatsinger, sier Rune Volla, avdelingsdirektør for Energi i Norges Forskningsråd.

Ifølge det internasjonale energibyrået IEA vil havvind kunne utgjøre 20 % av elektrisitetsproduksjonen i 2040 og bli den største elektrisitetskilden i Europa. IEA anslår at det frem mot 2040 vil bli investert 1000 milliarder dollar i havvindutbygginger.

Les mer i artikkel om prosjektet: https://www.norceresearch.no/nyheter/norce-leder-norsk-kinesisk-forskningssamarbeid-pa-havvindteknologi

Wind turbine offshore increase in size and numbers to replace or fossil fuels with renewables

Other updates

No items found.