Offshore wind

Nytt havvindskurs på nett hos Bergen Offshore Wind Centre

Bergen Offshore Wind Centre (BOW) ved UiB med bidrag fra to andre EOV partnere HVL og NORCE har laget et gratis introduksjonskurs i havvind på nett. Å tilby en slik lavterskel innføring i et fagfelt, er nytt i UiB-sammenheng.

Behovet for havvindkompetanse er stort

Målgruppen for kurset er bred og omfatter blant andre ansatte i olje-, gass- og leverandørindustrien, politikere og ansatte i media og i offentlig sektor. Kurset er på engelsk.

Havvind noe annet enn olje og gass

BOW er et tverrfaglig senter innen havvind ved UiB som bringer sammen forskere fra så ulike fagfelt som geofysikk, geovitenskap, marinbiologi, fysikk, jus og informasjonsteknologi.

– Norge har gjennom olje- og gassvirksomheten opparbeidet mye kompetanse innen offshorevirksomhet, men havvind er noe annet enn olje og gass, ifølge Cristian Guillermo Gebhardt, påtroppende direktør i BOW.

– Ved å samarbeide på tvers av disipliner danner vi som arbeider ved BOW oss et bedre bilde av hva som kjennetegner vindkraft som ressurs, utfordringer vi står overfor, og hvordan Norge best kan utnytte den under de forholdene vi har langs kysten.

Det er dette bildet som formidles gjennom kurset:

– Vi gir industrien, men også andre beslutningstakere og resten av samfunnet, en mulighet til bedre å forstå hvilken type næring havvind er, og hvilke muligheter den representerer for Norge som land og for Vestlandet som region, sier Gebhardt.

50 000 nye arbeidsplasser

Ifølge Johannes Magnus, næringspolitisk rådgiver i Bergen næringsråd, står den vestlandske industrien klar til å levere i henhold til regjeringens ambisjoner om å tilrettelegge for bygging av 30 gigawatt havvind innen 2040.

– Vi har verdensledende verdikjeder innen offshore service, spesielt innen olje og gass, og der vi har de beste forutsetningene til å overføre kompetanse, er innenfor flytende havvind. Hvis Norge skal fortsette å være en energinasjon, tror jeg at havvind må bli en stor del av norsk energiproduksjon i tiden framover. Dette nettkurset fra UiB er kjempenyttig for alle som er interessert i energi, fordi vi vet at havvind blir en stor del av energimiksen i fremtiden, sier Magnus

Han får støtte av Olav Osvoll, administrerende direktør i Eviny Fornybar. – Det er veldig positivt at UiB og BOW lanserer et grunnleggende introkurs og kurs på masternivå i havvind. Samarbeidet med UiB styrker vår egen kompetanse og gir oss muligheter til å rekruttere nyutdannede kandidater med relevant kunnskap.

Les mer her i Nyhetssak fra UiB

Les mer om kurset og meld deg på !

Photo; Jan Arne Wold Equinor, Flakeblikk HVL, Pexel

Other updates

No items found.