Offshore wind

BOW har svart Olje- og energidepartementet om Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

Bergen Offshore Wind Centre (BOW) påpeker mulige juridiske konflikter over plassering av vindparker, blant annet knyttet til vake-effekter. Dessuten må grunnforholdene utforskes nærmere før fundamentløsninger besluttes.

Bergen Offshore Wind Centre (BOW) har kommentert ulike juridiske problemstillinger knyttet til utbygging av områdene. Blant annet kan vakene fra vindparkene ha stor utstrekning og, for Sørlige Nordsjø II,  ha konsekvenser for vindparker i dansk område.

Videre er det viktig at utbyggerne ikke må binde seg til fundamentløsninger før grunnforholdene er grundig forstått. Med den store satsningen på havvind som Norge står overfor i de kommende ti-årene, er det sentralt at forsknings- og utdanningskapasiteten på relevante fagfelt også økes.

Her er høringsforslaget

BOW er et tverrfaglig forskningssenter for havvindenergi ved Universitet i Bergen. Senteret koordinerer havvindforskning og -initiativer på universitetsnivå, og bidrar til utdanning på master- og ph.d.-nivå

Les mer om BOW

Photo/Ill: Pixabay, Ole Jørgen Bratland Equinor; BOW/UiB

Other updates

No items found.