Hydrogen

Optimale forhold for å få hydrogen opp fra bakken

Forskere skal injisere gassblanding i porøs stein. I eksperimentelle laboratorieforsøk skal de finne optimale forhold for at gassene skiller seg. Slik kan hydrogengassen tas ut, og CO2 ligge igjen under bakken.

Det økende energibehovet i verden krever utvikling av miljøvennlige alternative energiressurser. Hydrogen er en viktig energibærer, og kan bli et fremtidig drivstoff i energisystemet for en renere planet. Hydrogengassen er ikke i seg selv en energikilde, den må fremstilles før vi kan bruke den.I nytt prosjekt skal forskere undersøke hele prosessen, fra hvordan man lager hydrogen i allerede eksisterende oljereservoar til hvordan man får ut mest mulig ren hydrogen.

Det er første gang hele prosessen blir undersøkt, det har tidligere bare blitt sett på deler av prosessen.

For at det skal være mulig å produsere hydrogen i store mengder, er det viktig å forstå hvordan hydrogen- og CO2-gassene oppfører seg i reservoaret. Prosjektet skal bidra til å øke forståelse og optimalisere teknologien.

- For å kunne ta noe av gassen ut igjen, i dette tilfellet hydrogen, er det viktig at de ulike gassene skiller seg. Vi skal finne ut hvilke forhold som er optimale for at gassene skiller seg i de porøse mediene, forteller Bartek Florczyk Vik, forsker i NORCE.

Les mer om dette her

Photo and illustrations: NORCE, Colurbox; Ole Jørgen Bratland (Equinor)

Other updates

No items found.