Hydrogen

Nye produksjonsmetoder for hydrogen

I forskningssenteret deltar alle EOV partnerne, NORCE er vertskap og Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Norges Handelsshøyskole og Universitetet i Stavanger er store bidragsytende partnere sammen mer enn femti samarbeidspartnere.

Det nye forskningssenteret Hyvalue skal innarbeide hydrogen som fremtidig løsning for klimavennlig energi.

HVLs professor Dhayalan Velauthapillai er nestleder for aktivitetene for nye produksjonsmetoder av hydrogen,

– Vi forsker på tre nye måter å produsere hydrogen på, sier en entusiastisk Dhayalan

Les mer om Dhayalans aktiviteter i Teknisk Ukeblad

HyValue er et forskningssenter for miøjøvennlig energi og har finansiering fra Forskningsrådet over åtte år til å forske på hydrogen som energibærer.

Oversikt over FME HyValue aktivitene finner du her

Photo/ill; Teknisk ukeblad, HyValue, EOV, Pixabay, HVL

Other updates

No items found.