Renewables

Et hav av studiemuligheter på Vestlandet!

Energiomstilling og omlegging til fornybare energiressurser krever kompetanse - på Vestlandet finner du et hav av muligheter innenfor ulike studier. Energiomstilling Vest partnerne tilbyr mange muligheter for deg som vil ha en relevant kompetanse inn i fremtidens Norge.

Vestlandet er regionen hvor overgangen til det nye fornybare er i full gang, samtidig som optimalisering og effektivisering av industrien mot null utslipp realiseres.

Regionen har behov for relevant kompetanse innenfor energiomstilling av viktig industri som olje og gass, havbruk, metall og prosessindustri, i tillegg trenger regionen og Norge annen kompetanse og ny arbeidskraft i omstillingen til det grønne skiftet med nye næringer som havvind, solenergi og hydrogen som energibærer.

Relevante studier innen for energiomstillingen av Norge og verden finner du i hele regionen vår Florø; Førde, Sogndal, Stord; Haugesund, Bergen og Stavanger.

DET gir deg mulighet til å studere i en region med nærhet til fremtidens næringsliv, fantastisk natur og et mangfold av aktiviteter ved siden av studiene!

Les mer om studietilbud ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) her

Les mer om studietilbud ved Universitetet i Stavanger (UiS) her

Les mer om studietilbud ved Norges Handelshøyskolen (NHH) her

Les mer om studietilbud ved Universitetet i Bergen (UiB) her

Photo: Pixabay; Falkenblikk AS; Hedvig Myklebust HVL; Helge Hansen BKK; UiB; Pexels

Other updates

No items found.