Renewables

UiS + EOV = SANT

EOV har utstrakt samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) i en rekke aktiviteter og større prosjekter, og det er derfor en stor glede at UiS nå tiltrer initiativet og utvider samarbeidet på Vestlandet for mobilisering til økt forskning og innovasjon innen energiomstilling.

EnergiomstillingVest (EOV) ble etablert 2019 som en kunnskapsklynge med fire forsknings- og utdanningsinstitusjonene NHH, NORCE, HVL og UiB for å kunne en rask og rettferdig energiomstilling, nasjonalt og internasjonalt.

EOV bidrar til prosjektgenerering, tilrettelegge for samarbeid, komplementere og bidra til eksisterende virksomheter og klynger etablert i regionen og økt kontakt mellom studenter og næringslivet

EOV har utstrakt samarbeid med Universitetet i Stavanger (UiS) i en rekke aktiviteter og større prosjekter, og det er derfor en stor glede at UiS nå tiltrer initiativet og utvider samarbeidet på Vestlandet for mobilisering til øk tforskning og innovasjon innen energiomstilling.

Kunnskap og kompetanse, spesielt knyttet til hav- og energinæringene, blir særdeles viktig områder fremover i Norges vei mot et nullutslippssamfunn. UiS sin inntreden i alliansen vil styrke og komplementere de øvrige partneres ekspertiser, kompetanser og videreutvikle samarbeidet innenfor energiomstilling på tvers av regioner og fagdisipliner både nasjonalt og internasjonalt.

Med UiS som ny partner styrkes Vestlandsaksen, og gjennom EOV er det etablert en viktig samarbeidsarena mellom regionens sentrale FoU-institusjoner for å raskere kunne ta ny kunnskap i bruk i næringsliv og forvaltning.

Les mer om UiS

Photo and illustrations EOV, Jens Helleland Ådnanes

Other updates

No items found.