Masteroppgave innen optimering

Optimering er et interessant fag, som er relevant til mange forskjellige problemer vi møter i verden.

Optimering er et interessant fag, som er relevant til mange forskjellige problemer vi møter i verden, og det knytter sammen matematikk og datavitenskap for å løse konkrete problemer. Det er givende å jobbe med problemstillinger som hjelper verden.

- Derfor er optimering perfekt for meg til å løse problemer innenfor fornybar energi. I masteroppgaven sin hjalp Håkon kraftprodusenten BKK å finne en optimal driftsplan for vannkraftverkene sine, sier Håkon

Link to project

Masteroppgave innen optimering