Alternativt drivstoff til skip

Denne rapporten er skrevet for sjøfartsdirektoratet om alternativt drivstoff til skip. Bakgrunnen for rapporten er strengere regelverk for utslipp fra skip, og et ønske om å gå over til mer fornybare former for drivstoff.

Rapporten sammenligner de alternative drivstoffene biodiesel, metanol og etanol mot tungolje, marin diesel og LNG.Drivstoffene sammenlignes ut fra økonomi, tilgjengelighet, energitetthet, miljø, risikovurderinger og regelverk.

Gjennomførelsen av denne rapporten er gjort som en litteraturstudie, der det i tillegg er gjort egne beregninger på utslippsstoffer og energitetthet. Litteraturstudiet, pluss beregningene vil gi et godt grunnlag til refleksjon rundt alternativene, med en god og begrunnet konklusjon.

Link to project

Alternativt drivstoff til skip