RockStore

RockStore vil utvikle, demonstrerer og overvåke framtidens brønnparker (Borehole Thermal Energy Storage - BTES) og ledes av NORCE

RockStore vil utvikle, demonstrerer og overvåke framtidens brønnparker (Borehole Thermal Energy Storage - BTES).

Prosjektet bidrar i oppfølging og overvåkning av 10 brønnparker. Fiberoptikk for kontinuerlig overvåkning av temperatur i brønner (DTS – distributed temperature sensing) er installert i 7 av anleggene (Ørlandet kampflyplass, Fellesbygget Kokstad, Bergen, Xylem Emmaboda i Sverige Pilsudski museet i Polen, 800m brønn Asker, Fjell skole Drammen, NMBU test anlegg). I tillegg følges anleggene på H2020-parken i Stavanger, Scandic Flesland og Vensmoen i Saltdal.

Kontinuerlige temperaturdata fra energibrønnene gir ny kunnskap om energiuttaket fra brønnene ved drifting av anlegget. For eksempel viser de første DTS-målingene fra Emmaboda effekter av avviksboring inn mot en av produksjonsbrønnene. Temperaturmålingene her og i de andre anleggene skal analyseres i detalj for å komme frem til forskjellige driftsstrategier for varmetilførsel og varmeuttak fra brønnene. Her vil man også få erfaring med hvordan geologien og grunnvannsbevegelse påvirker temperaturen og potensialet for termisk energilagring.

Kontakt prosjektleder ved NORCE; Kirsti Midttømme for mer informasjon.